Podsumowanie akcji „STOP - Niepełnosprawni w ruchu drogowym - BĄDŹ WYROZUMIAŁY”

Data publikacji: 24.11.2016

18 listopada br. nastąpił finał akcji „STOP – Niepełnosprawni w ruchu drogowym – BĄDŹ WYROZUMIAŁY” prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przypomnijmy, że celem prowadzonej akcji było łamanie stereotypów dotyczących uczestnictwa osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym, kształtowanie postawy otwartości i szacunku wobec osób niepełnosprawnych poruszających się po drodze. Patronat honorowy nad akcją objęli: Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

W podsumowaniu akcji uczestniczyli podopieczni Środowiskowego Domu, jak również Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. Mariusz Klimaj, Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Mariola Smolorz, Właściciele Ośrodka Nauki Jazdy "Jedynka" Bernadetta i Paweł Drożdż, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej tj. prezes Krzysztof Kaczmarski, sekretarz Beata Partyńska, skarbnik Halina Sarat i członek Małgorzata Słupek, Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w osobach: Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej insp. Andrzej Kupiec oraz Kierownik Referatu Ruchu Drogowego kom. Jarosław Kmieć.

Zwieńczeniem uroczystości było podsumowanie całej akcji oraz otrzymanie przez instytucje wspierające podziękowań od podopiecznych, ale również słowa kierowane do nich przez Komendanta Powiatowego Policji insp. Andrzeja Kupca oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego o wartości osób niepełnosprawnych, jako pełnoprawnych obywateli i ich roli w ruchu drogowym.

Źródło: KWP Kraków