Szkolenie dla policjantów z obsługi i użycia paralizatora

Data publikacji: 24.11.2016

„Posługiwanie się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej” - pod takim tematem odbyło się szkolenie dla policjantów z województwa lubelskiego. W szkoleniu udział wzięło 12 policjantów, w trakcie którego uczyli się obsługi tasera, paralizatora – skutecznego i bezpiecznego środka przymusu bezpośredniego wykorzystywanego w Policji. Szkolenie zostało przeprowadzone przez instruktorów Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie.

Od 22 do 23 listopada instruktorzy Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie przeprowadzili szkolenie z posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Zajęcia przeprowadzone zostały w formie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych w świetlicy OPP w Lublinie, sali symulacji interwencji policyjnych i sali ćwiczeń w obiektach KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów 3. W szkoleniu udział wzięło 12 policjantów z komend w Lublinie, Białej Podlaskiej, Zamościu, Opolu Lubelskim oraz z KWP w Lublinie.

Mundurowi uczyli się wykorzystywania w policyjnej służbie paralizatorów, nazywanych popularnie taserem. To urządzenie jest niezwykle skuteczne w przypadku interwencji z osobą agresywną, niestosującą się do poleceń funkcjonariusza. Jego działanie pozwala na szybkie i skuteczne obezwładnienie napastnika. Co ważne, jego użycie jest bezpieczne – zarówno dla policjanta, jak i osoby, wobec której podejmowana jest interwencja, gdyż wiązka prądu elektrycznego nie powoduje uszczerbku na zdrowiu.

Dwudniowe szkolenie rozpoczęło się od omówienia podstaw prawnych użycia i wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz warunków bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć. Policjanci poznali również budowę i właściwości oraz sposób działania paralizatora  na osobę obezwładnianą. Drugi dzień szkolenia miał charakter praktyczny.  Funkcjonariusze pod okiem instruktrów opanowali umiejętności związane ze sposobem noszenia urządzenia, jego obsługi, taktyki użycia, a co najważniejsze oddania celnego strzału w kierunku osoby agresywnej. Szkolenie kończyło się egzaminem, po zdaniu którego policjanci otrzymali uprawnienia do posługiwania się tym środkiem przymusu bezpośredniego.

Źródło: KWP Lublin