Informacyjny Serwis Policyjny

Osiągnięcia naukowe i innowacyjność nagrodzone

Zamieszczony Data publikacji 25.11.2016

Jarosław Zieliński sekretarz stanu w MSWiA wręczył nagrody ministra nauczycielom akademickim. „Niech te nagrody będą podziękowaniem, inspiracją i motywacją” – powiedział Sekretarz Stanu w MSWiA.

Jedną z wyróżnionych osób był mł. insp. dr hab. inż. Jerzy Kosiński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Bryg. dr hab. Jerzy Gałaj ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej został nagrodzony  między innymi za rozprawę „Ocena środowiska w zamkniętym pomieszczeniu podczas spalania drewna i materiałów polimerowych”. Jej wyniki wnoszą nowe elementy do inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. J. Gałaj jest prorektorem do spraw Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich.

Nagrodę za osiągnięcia naukowe otrzymał także mł. insp. dr hab. inż. Jerzy Kosiński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jest on autorem monografii „Paradygmaty cyberprzestępczości”. Tematyka cyberprzestępczości wpisuje się w strategię Sprawne Państwo 2020, jest również jednym z priorytetów polityki rządu. Nagrodę odebrali żona Beata Kosińska wraz z synem Michałem Kosińskim.

Mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej została doceniona za osiągnięcia dydaktyczne, w szczególności za innowacyjne metody prowadzenia zajęć oraz nowatorskie przygotowanie materiałów dotyczących  nowej specjalności – inżynierii bezpieczeństwa pracy na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Z jej inicjatywy powołany został Zakład bezpieczeństwa i Higieny Pracy z nowoczesną Pracownią Badań Czynników Szkodliwych oraz innowacyjną Pracownią Monitorowania Zagrożeń Środowiska Pracy. Zestawy multimedialne i wideokonferencyjne umożliwiają prowadzenie zajęć z osobami z dysfunkcjami społecznymi i fizycznymi. Anna Prędecka jest Dziekanem Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

Nagrodę otrzymał także st. bryg. dr Waldemar Wnęk ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej za osiągnięcia organizacyjne i prace na rzecz podmiotów gospodarczych oraz  za programy kształcenia i doskonalenia zawodowego. Waldemar Wnęk  przygotowuje wspólnie z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej studia podyplomowe dla kandydatów na rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Coroczne nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla nauczycieli akademickich uczelni służb państwowych przyznawane są za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, a także za całokształt dorobku.

Za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i szkolnictwa nagrodzeni zostali również  pracownicy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie: st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki, mł. bryg. mgr inż. Klaudia Madej, mł. bryg. mgr inż. Wiktor Gawroński, st. kpt. mgr inż. Agnieszka Laszczyńska-Giza, st. kpt. mgr inż. Tomasz Obuchowicz, mł. kpt. mgr inż. Hubert Cabaj, mł. kpt. mgr inż. Piotr Pietrzyk, st. kpt. mgr inż. Michał Gochnio, kpt. mgr inż. Jakub Binio i st. sekc. Rafał Wróbel.

Podczas uroczystości mł. bryg. mgr inż. Marek Fiutka odebrał nominację na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Źródło: MSWiA

  • minister Jarosław Zieliński wręcza nagrodę
  • osoby nagrodzone przez ministra Jarosława Zielińskiego
  • minister Jarosław Zieliński wręcza nagrodę
 
Tagi: nagrody, WSPol
powrót
drukuj