Polsko-czeskie działania transgraniczne

Data publikacji: 28.11.2016

Polscy i czescy policjanci, wraz z innymi służbami przeprowadzili dwudniowe działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Akcją objęte były główne ciągi komunikacyjne po obu stronach granicy. Policjanci wykorzystali wideorejestratory, kontrole prowadzone też były w punktach kontrolnych usytuowanych na autostradzie A1, a także drogach DK-78 i S-52.

Śląska drogówka przeprowadziła w miniony czwartek i piątek wzmożone działania w rejonie przygranicznym. Poza polskimi policjantami wzięli w nich udział policjanci z Czech, a także strażnicy graniczni i funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego. W kilku miejscach w południowej części województwa śląskiego, na autostradzie A1 oraz drodze krajowej nr 78, a także na drodze S-52, zlokalizowano punkty kontrolne, poprzedzone strefą, w której ustawione były znaki nakazujące kierowcom zwolnić i poruszać się określonymi pasami. W tych właśnie punktach kontrolowano stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierowców, a z udziałem specjalnie wyszkolonego psa - czy w kontrolowanych pojazdach nie są przewożone narkotyki. W tym samym rejonie pracowały policyjne radiowozy wyposażone w wideorejestratory, których obsada zwiększona była o czeskiego policjanta. Takie rozwiązanie ułatwiało kontrole pojazdów zza naszej południowej granicy. Po stronie czeskiej, w tym samym czasie prowadzona była podobna akcja, w trakcie której z tamtejszymi policjantami współpracowali polscy stróże prawa.

W trakcie dwudniowych działań policjanci skontrolowali 233 pojazdy i wylegitymowali 246 osób. Stwierdzili 177 wykroczeń, za które nałożyli 139 mandatów karnych. Podobne działania będą kontynuowane w przyszłości.

Źródło: KWP Katowice

 

Film Polsko-czeskie działania transgraniczne