Kryształowe serce pracownika Policji

Data publikacji: 06.12.2016

Najwyższe i najcenniejsze wyróżnienie dla honorowych krwiodawców „Kryształowe serce” otrzymał pracownik słupskiej Szkoły Policji Piotr Gołębiowski. Wręczenie tej prestiżowej nagrody zbiegło się z jubileuszem XXX-lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy policyjnej szkole.

„Kryształowe serce” jest najwyższym wyróżnieniem, jakim mogą zostać uhonorowani krwiodawcy. Aby je otrzymać należy spełnić szereg wymogów w tym między innymi, co najmniej 20 litrów oddanej krwi. Przedstawiciel słupskiej Szkoły Policji ma już na swoim koncie ponad 42 litry oddanej krwi, a w honorowym krwiodawstwie działa ponad 30 lat. Na co dzień pracuje w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Piotr Gołębiowski za honorowe oddawanie krwi i społeczną działalność został odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem Zasłużony dla Zdrowia Narodu otrzymał także odznaki Honorowe PCK wszystkich stopni.

W trakcie uroczystości Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil podkreślił w swoim przemówieniu bardzo ważną rolę w działalności  honorowego krwiodawstwa odgrywają pracownicy cywilni Szkoły Policji, a najlepszym tego przykładem była duża liczba odznaczeń i wyróżnień przyznawanych w ostatnich latach przez władze Polskiego Czerwonego Krzyża. Komendant podkreślił też codzienne zaangażowanie krwiodawców, którego wymiernym efektem była ubiegłoroczna akcja „700 litrów krwi na 70-lecie Szkoły Policji w Słupsku”.

Wręczenie „Kryształowego serca” dla pracownika Policji zbiegło się z jubileuszem XXX-lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Szkole Policji. Policyjni krwiodawcy ze Szkoły są jednym z najaktywniejszych Klubów na Pomorzu. Wielokrotnie odpowiadali na hasło „Ratunek”, gdy krew potrzebna była pilnie do operacji ratujących życie. To właśnie policyjni krwiodawcy, jako pierwsi zgłosili się do oddawani krwi, gdy kilka lat temu doszło do zderzenia pociągów w podsłupskim Korzybiu.

Łącznie, przez 30 lat, na koncie policyjnego Klubu Krwiodawców przy Szkole Policji przy jest już prawie sześć tysięcy litrów krwi – dla lepszego zobrazowania to prawie 6 metrów sześciennych tego życiodajnego płynu.

Na szczególne uznanie zasługuje jednak codzienna działalność członków Klubu, którzy propagują ideę honorowego krwiodawstwa wśród młodych policjantów rozpoczynających dopiero służbę, którzy do Słupska przyjeżdżają na szkolenie zawodowe podstawowe. Bardzo wielu słuchaczy, dzięki pogadankom i postawie policjantów-krwiodawców, chce również w ten sposób służyć społeczeństwu, dzieląc się tym, co najcenniejsze, czyli własna krwią.

Jedna z takich akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka prowadzona jest teraz również w słupskiej Szkole Policji.

W trakcie uroczystości związanych z przyznaniem „Kryształowego serca” i jubileuszem policyjnego krwiodawstwa podkreślono też, że funkcjonariusze w bardzo szerokim zakresie realizują ideę wolontariatu. Najlepszym przykładem takich działań są coroczne akcje „Świąteczna paczka”, skierowane do niezamożnych rodzin regionu słupskiego. Tak będzie również w tym roku.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku