Posiedzenie zespołu ds. ceremoniału policyjnego

Data publikacji: 16.12.2016

14 grudnia 2016 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw ceremoniału policyjnego, podczas którego podsumowano tegoroczną pracę zespołu i wypracowano plan działań na rok 2017.

Na spotkanie zaproszono ppłk. Tomasza Bieniaka – szefa Oddziału Spraw Reprezentacyjnych Dowództwa Garnizonu Warszawa. W przeszłości nasi eksperci od ceremoniału współpracowali z Dowództwem Garnizonu w opracowywaniu „Ceremoniału Policyjnego”.

Podczas spotkania ppłk Tomasz Bieniak omówił praktyczne aspekty przygotowania i przeprowadzenia uroczystości o charakterze państwowym, patriotycznym i religijnym z udziałem wojskowej asysty honorowej.

Po wykładzie w zakresie planowania, przygotowania i realizacji przedsięwzięć reprezentacyjnych z udziałem wojskowej asysty honorowej przedstawiciele zespołu eksperckiego wymienili z gościem swoje doświadczenia z zakresu stosowania podczas różnego rodzaju uroczystości elementów ceremoniału i musztry policyjnej, a także logistycznego wsparcia uroczystości i współpracy z organizatorami przedsięwzięć, w których udział bierze policyjna asysta honorowa.

Wymiana doświadczeń, jak i wsparcie udzielane przez przedstawicieli Oddziału Spraw Reprezentacyjnych Dowództwa Garnizonu Warszawa ma na celu wypracowanie i wdrożenie jednolitych w naszej formacji zasad szkolenia asysty honorowej, jej wyposażenia oraz procesu szkolenia policjantów na potrzeby uroczystości, jak również procedur organizacji i przebiegu policyjnych uroczystości.

Gabinet KGP