Komunikat nr 2/2021 cz.1

Data publikacji: 28.01.2021

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 stycznia 2021 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja - Komendanta Stołecznego Policji, pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Głównego Policji.