Komunikat nr 3/2021

Data publikacji: 02.02.2021

Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku nadkom. Alinie Majchrzak - naczelnikowi Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.