Komunikat nr 4/2021 cz.2

Data publikacji: 05.02.2021

Komendant Główny Policji z dniem 5 lutego 2021 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Piotra Ostrowskiego - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie