Komunikat nr 6/2021

Data publikacji: 09.02.2021

Komendant Główny Policji z dniem 8 lutego 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkom. Jackowi Dzikowskiemu - Komendantowi Powiatowemu Policji w Kraśniku.