Komunikat nr 7/2021 cz.1

Data publikacji: 15.02.2021

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 13 lutego 2021 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Jarosława Kaletę - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu