Komunikat nr 9/2021 cz. 3

Data publikacji: 23.02.2021

Komendant Główny Policji z dniem 22 lutego 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominikowi ŁĄCZYKOWI - zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP