Komunikat nr 10/2021

Data publikacji: 24.02.2021

Komendant Główny Policji z dniem 23 lutego 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji KGP mł. insp. Beacie SZADKOWSKIEJ - naczelnikowi Wydziału Analityczno-Koordynacyjnego Biura Logistyki Policji KGP