Komunikat nr 11/2021 cz. 1

Data publikacji: 01.03.2021

Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadkom. Mariuszowi WIŚNIEWSKIEMU - Komendantowi Powiatowemu Policji w Pile