Komunikat nr 11/2021 cz. 2

Data publikacji: 01.03.2021

Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Gabrieli SOSZE - naczelnikowi Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach