Komunikat nr 13/2021 cz. 1

Data publikacji: 31.03.2021

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 30 marca 2021 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryka MOSKWĘ