Komunikat nr 13/2021 cz. 2

Data publikacji: 31.03.2021

Komendant Główny Policji z dniem 31 marca 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Stanisławowi SEKULE - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie