Komunikat nr 14/2021 cz. 3

Data publikacji: 01.04.2021

Komendant Główny Policji z dniem, 1 kwietnia 2021 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkom. Jacka DZIKOWSKIEGO - Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie