Komunikat nr 17/2021 cz. 1

Data publikacji: 19.04.2021

Komendant Główny Policji z dniem 16 kwietnia 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Michałowi GRZELCOWI - naczelnikowi Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP