Komunikat nr 17/2021 cz. 2

Data publikacji: 19.04.2021

Komendant Główny Policji z dniem 16 kwietnia 2021 r., mianował na stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosława GAŁUSZKĘ - Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Katowicach