Komunikat nr 17/2021 cz. 3

Data publikacji: 19.04.2021

Komendant Główny Policji z dniem 16 kwietnia 2021 r., mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Gabrielę SOCHĘ — Naczelnika Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach