Komunikat nr 30/2021

Data publikacji: 26.07.2021

Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2021 r. mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku nadkom. Alinę MAJCHRZAK - naczelnika Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku