Komunikat nr 29/2021

Data publikacji: 26.07.2021

Mianowania na wyższe stopnie policyjne

Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2021 r. mianował:

INSPEKTOREM POLICJI

mł. insp. Andrzeja KROPIWCA - dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji

mł. insp. Michała GRZELECA - zastępcę dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

mł. insp. Roberta MALINOWSKIEGO - zastępcę dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

mł. Insp. Agnieszkę LEŚNIEWSKĄ - kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

mł. insp. Ryszarda JAKUBOWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile

mł. insp. Jacka TARNOWSKIEGO - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

mł. insp. Bogdana PIOTROWSKIEGO - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

mł. insp. Agatę MALASIŃSKĄ-NAGÓRNY - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

mł. Insp. Stanisława SEKUŁĘ - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

mł. insp. Mariusza BUŻDYGANA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

mł. insp. Gabrielę SOCHĘ - Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Katowicach
 

MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI

podinsp. Jacka BASIKA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

podinsp. Krzysztofa SOWIŃSKIEGO - zastępcę dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA"
 

PODINSPEKTOREM POLICJI

nadkom. Krzysztofa MUSIELAKA - dyrektora Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji

nadkom. Piotra SADOWSKIEGO - kierownika Sekcji Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji

nadkom. Rafała BANACHA - naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

nadkom. Jacka DZIKOWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

nadkom. Mariusza WIŚNIEWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

nadkom. Alinę MAJCHRZAK - Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

nadkom. Karola STOJAKA - pełniącego obowiązki dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych
 

NADKOMISARZEM POLICJI

kom. Michała HOSZCZA - zastępcę dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji