Komunikat nr 32/2021 cz. 1

Data publikacji: 31.08.2021

Komendant Główny Policji z dniem 31 sierpnia 2021 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Marcina ROSOŁA, zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji.