Komunikat nr 32/2021 cz. 2

Data publikacji: 31.08.2021

Komendant Główny Policji z dniem 31 sierpnia 2021 r., zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Mariusza BURYSIA, zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji.