Komunikat nr 33/2021 cz. 1

Data publikacji: 01.09.2021

Komendant Główny Policji z dniem 1 września 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji mł. insp. Milenie PIETRUŚ, naczelnikowi Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji.