Komunikat nr 33/2021 cz. 2

Data publikacji: 01.09.2021

Komendant Główny Policji z dniem 1 września 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji insp. Dorocie PRZYPOLSKIEJ, zastępcy komendanta Szkoły Policji w Słupsku.