Komunikat nr 6/2022 cz. 1

Data publikacji: 21.01.2022

Komendant Główny Policji z dniem 20 stycznia 2022 r. - powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, - powołał do pełnienia funkcji Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z planowanym przekształceniem instytutu badawczego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w jednostkę organizacyjna Policji — Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji mł. insp. Anetę PAWLIŃSKĄ pozostającą w dyspozycji Komendanta Głównego Policji