Komunikat nr 2/2016 cz. 1

Data publikacji: 25.04.2016

Komendant Główny Policji z dniem 21 kwietnia 2016 r. mianował na stanowisko Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Małgorzatę Borowik – pełniącą obowiązki na stanowisku Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji.