Komunikat nr 2/2016 cz. 2

Data publikacji: 25.04.2016

Komendant Główny Policji z dniem 24 kwietnia 2016 r. zwolnił z pełnienia obowiązków na stanowisku Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji mł. insp. Grażynę Makowską – Zastępcę Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji.