Komunikat nr 2/2016 cz. 4

Data publikacji: 25.04.2016

Komendant Główny Policji z dniem 24 kwietnia 2016 r. zwolnił z pełnienia obowiązków na stanowisku Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji podinsp. Waldemara Wołowca – Zastępcę Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.