Komunikat nr 2/2016 cz. 5

Data publikacji: 25.04.2016

Komendant Główny Policji z dniem 25 kwietnia 2016 r. mianował na stanowisko Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji mł. insp. Piotra Kamińskiego – pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.