Komunikat nr 2/2016 cz. 6

Data publikacji: 25.04.2016

Komendant Główny Policji z dniem 4 maja 2016 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Waldemara Krawczyka – Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.