Komunikat nr 3/2016 cz. 1

Data publikacji: 25.04.2016

Komendant Główny Policji z dniem 24 kwietnia 2016 r. zwolnił z pełnienia obowiązków na stanowisku Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji insp. Leszka Jankowskiego – radcę Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.