Komunikat nr 3/2016 cz. 2

Data publikacji: 25.04.2016

Komendant Główny Policji z dniem 25 kwietnia 2016 r. mianował na stanowisko Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mł. insp. Rafała Kozłowskiego - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.