Komunikat nr 3/2016 cz. 3

Data publikacji: 25.04.2016

Komendant Główny Policji z dniem 25 kwietnia 2016 r. przeniósł na stanowisko Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie mł. insp. Marcina Szyndlera – pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, po zwolnieniu ze stanowiska rzecznika prasowego Zespołu Prasowego KGP.