• Komunikat nr 30/2021

  Data publikacji: 26.07.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2021 r. mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku nadkom. Alinę MAJCHRZAK - naczelnika Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

 • Komunikat nr 28/2021

  Data publikacji: 22.07.2021

  Mianowania na wyższe stopnie policyjne

 • Komunikat nr 27/2021

  Data publikacji: 13.07.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 12 lipca 2021 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Rafałowi BANACHOWI - naczelnikowi Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

 • Komunikat nr 26/2021

  Data publikacji: 01.07.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lipca 2021 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP kom. Michała HOSZCZA - naczelnika Wydziału Wsparcia Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 25/2021

  Data publikacji: 18.06.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 18 czerwca 2021 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Tomasza KŁOSOWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komunikat nr 24/2021

  Data publikacji: 02.06.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 2 czerwca 2021 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Adama KACHLA - dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP

 • Komunikat nr 23/2021 cz. 2

  Data publikacji: 01.06.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP nadkom. Karolowi STOJAKOWI - naczelnikowi Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji

 • Komunikat nr 23/2021 cz. 1

  Data publikacji: 01.06.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2021 r., mianował na stanowisko zastępcy Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP mł. insp. Beatę SZADKOWSKĄ - naczelnika Wydziału Analityczno-Koordynacyjnego, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP

 • Komunikat nr 22/2021 cz. 4

  Data publikacji: 26.05.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 maja 2021 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Waldemara WOŁOWCA - Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 22/2021 cz. 3

  Data publikacji: 26.05.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 maja 2021 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała LEDZIONA - Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu