• Komunikat nr 44/2008 cz. 2

  Data publikacji: 16.09.2008

  Komendant Główny Policji z dniem 15.09.08 mianował na stanowisko z-cy dyr. Biura Logistyki Policji KGP mł. insp. Leonidesa Wiśniewskiego pozostającego w dyspozycji Komendanta - Rektora WSPol w Szczytnie, po zwolnieniu ze stanowiska kanclerza

 • Komunikat nr 44/2008 cz. 1

  Data publikacji: 16.09.2008

  Komendant Główny Policji z dniem 15.09.08 mianował na stanowisko z-cy dyr. CBŚ KGP mł. insp. Sławomira Światłowskiego naczelnika Zarządu w Łodzi CBŚ KGP

 • Komunikat nr 43/2008 cz. 2

  Data publikacji: 09.09.2008

  Komendant Główny Policji z dniem 12.09.08 powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Waldemara Kuczmę - kierownika Zakładu Wyszkolenia Specjalnego, pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

 • Komunikat nr 43/2008 cz. 1

  Data publikacji: 09.09.2008

  Komendant Główny Policji z dniem 08.09.08 powierzył pełnieni obowiązków na stanowisku dyr. Biura Łączności i Informatyki KGP mł. insp. Lechowi Świdurskiemu - zast. dyr. BŁiI KGP

 • Komunikat nr 42/2008 cz. 3

  Data publikacji: 08.09.2008

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 08.09.08 powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Leszka Marca - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu

 • Komunikat nr 42/2008 cz. 2

  Data publikacji: 08.09.2008

  Komendant Główny Policji z dniem 07.09.08 zwolnił z pełnienia obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł. insp. Jacka Krysińskiego - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

 • Komunikat nr 42/2008 cz. 1

  Data publikacji: 08.09.2008

  Komendant Główny Policji z dniem 7 września 2008 zwolnił z zajmowanego stanowiska kom. Andrzeja Machnacza dyr. Biura Łączności i Informatyki KGP

 • Komunikat nr 41/2008

  Data publikacji: 04.09.2008

  Komendant Główny Policji od 05.09.08 do 04.03.09 powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Janowi Zającowi - naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie

 • Komunikat nr 40/2008 cz. 2

  Data publikacji: 02.09.2008

  Z dniem 2 września 2008 Komendant Główny Policji mianował na stanowisko dyrektora Biura Kontroli KGP podinsp. Macieja Stańczyka - zastępcę dyrektora CBŚ KGP.

 • Komunikat nr 40/2008 cz. 1

  Data publikacji: 02.09.2008

  Z dniem 1 września 2008 Komendant Główny Policji zwolnił z pełnienia obowiązków na stanowisku dyrektora Biura Kontroli KGP insp. Zdzisława Janukowicza.