• Komunikat nr 22/2021 cz. 2

  Data publikacji: 26.05.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 maja 2021 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Romana KUSTERA - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 22/2021 cz. 1

  Data publikacji: 26.05.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 26 maja 2021 r., odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasza SZYMAŃSKIEGO

 • Komunikat nr 21/2021

  Data publikacji: 24.05.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 21 maja 201 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomaszowi JĘDRZEJOWSKIEMU - naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 20 / 2021 cz. 2

  Data publikacji: 24.05.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 24 maja 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP kom. Michałowi HOSZCZOWI - naczelnikowi Wydziału Wsparcia Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 20 / 2021 cz. 1

  Data publikacji: 24.05.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 20 maja 2021 r., zwolnił z zajmowanego stanowiska mł. insp. Tomasza STODULSKIEGO - zastępcę dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunika nr 19/2021

  Data publikacji: 14.05.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 14 maja 2021 r., mianował na stanowisko zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Michała GRZELCA - naczelnika Wydziału do walki z Handlem Ludźmi, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 18/2021 cz. 3

  Data publikacji: 30.04.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 1 maja 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP - insp. Adamowi KACHELOWI - dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

 • Komunikat nr 18/2021 cz. 2

  Data publikacji: 30.04.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 29 kwietnia 2021 r., zwolnił z pełnienia obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Stanisława SEKUŁĘ - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

 • Komunikat nr 18/2021 cz. 1

  Data publikacji: 30.04.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 30 kwietnia 2021 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Dariusza MATUSIAKA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

 • Komunikat nr 17/2021 cz. 3

  Data publikacji: 19.04.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 16 kwietnia 2021 r., mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Gabrielę SOCHĘ — Naczelnika Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach