• Komunikat nr 17/2021 cz. 2

  Data publikacji: 19.04.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 16 kwietnia 2021 r., mianował na stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosława GAŁUSZKĘ - Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 17/2021 cz. 1

  Data publikacji: 19.04.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 16 kwietnia 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Michałowi GRZELCOWI - naczelnikowi Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 16/2021

  Data publikacji: 15.04.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 15 kwietnia 2021 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Tomasza MALUSZCZAKA - Zastępcę Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 15/2021

  Data publikacji: 09.04.2021

  Komendant Główny Policji z dniem, 9 kwietnia 2021 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadkom. Mariusza WIŚNIEWSKIEGO - Komendanta Powiatowego Policji w Pile, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

 • Komunikat nr 14/2021 cz. 3

  Data publikacji: 01.04.2021

  Komendant Główny Policji z dniem, 1 kwietnia 2021 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkom. Jacka DZIKOWSKIEGO - Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

 • Komunikat nr 14/2021 cz. 2

  Data publikacji: 01.04.2021

  Komendant Główny Policji z dniem, 1 kwietnia 2021 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominika ŁĄCZYKA - zastępcę dyrektora Biura Kryminalnego KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 14/2021 cz. 1

  Data publikacji: 01.04.2021

  Komendant Główny Policji z dniem, 1 kwietnia 2021 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza KRZYSTYNIAKA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 13/2021 cz. 2

  Data publikacji: 31.03.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 31 marca 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Stanisławowi SEKULE - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

 • Komunikat nr 13/2021 cz. 1

  Data publikacji: 31.03.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 30 marca 2021 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryka MOSKWĘ

 • Komunikat nr 12/2021

  Data publikacji: 04.03.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 4 marca 2021 r., powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszarda GANA - dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie