• Komunikat nr 7/2021 cz.3

  Data publikacji: 15.02.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 12 lutego 2021 r., zwolnił z pełnienia obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosława Tokarczyka - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

 • Komunikat nr 7/2021 cz.2

  Data publikacji: 15.02.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 13 lutego 2021 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Rafała Kochańczyka - Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.

 • Komunikat nr 7/2021 cz.1

  Data publikacji: 15.02.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 13 lutego 2021 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Jarosława Kaletę - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

 • Komunikat nr 6/2021

  Data publikacji: 09.02.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 8 lutego 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkom. Jackowi Dzikowskiemu - Komendantowi Powiatowemu Policji w Kraśniku.

 • Komunikat nr 5/2021

  Data publikacji: 05.02.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 6 lutego 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszardowi Ganowi - dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

 • Komunikat nr 4/2021 cz.2

  Data publikacji: 05.02.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 5 lutego 2021 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Piotra Ostrowskiego - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

 • Komunikat nr 4/2021 cz.1

  Data publikacji: 05.02.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 5 lutego 2021 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Radka Bąchóra - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

 • Komunikat nr 3/2021

  Data publikacji: 02.02.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku nadkom. Alinie Majchrzak - naczelnikowi Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 • Komunikat nr 2/2021 cz.2

  Data publikacji: 28.01.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 stycznia 2021 r., powołał na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, pełniącego obowiązki Komendanta Stołecznego Policji.

 • Komunikat nr 2/2021 cz.1

  Data publikacji: 28.01.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 stycznia 2021 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja - Komendanta Stołecznego Policji, pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Głównego Policji.