• Komunikat nr 4/2021 cz.1

  Data publikacji: 05.02.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 5 lutego 2021 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Radka Bąchóra - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

 • Komunikat nr 3/2021

  Data publikacji: 02.02.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku nadkom. Alinie Majchrzak - naczelnikowi Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 • Komunikat nr 2/2021 cz.2

  Data publikacji: 28.01.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 stycznia 2021 r., powołał na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, pełniącego obowiązki Komendanta Stołecznego Policji.

 • Komunikat nr 2/2021 cz.1

  Data publikacji: 28.01.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 stycznia 2021 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja - Komendanta Stołecznego Policji, pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

 • Komunikat nr 1/2021 cz.4

  Data publikacji: 05.01.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 5 stycznia 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosławowi Tokarczykowi - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 1/2021 cz.3

  Data publikacji: 05.01.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 5 stycznia 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawłowi Dzierżakowi - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 1/2021 cz.2

  Data publikacji: 05.01.2021

  Komendant Główny Policji z dniem 5 stycznia 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi - Komendantowi Stołecznemu Policji

 • Komunikat nr 1/2021 cz.1

  Data publikacji: 05.01.2021

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 stycznia 2021 r., odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachę

 • Komunikat nr 65/2020

  Data publikacji: 01.12.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 1 grudnia 2020 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Gabinetu Komendy Głównej Policji insp. Krzysztofa Kozieła - dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Kielcach Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

 • Komunikat nr 64/2020

  Data publikacji: 13.11.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 11 listopada 2020 r., mianował: