• Komunikat nr 55/2020

  Data publikacji: 27.07.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2020 r., mianował :

 • Komunikat nr 54/2020 cz.8

  Data publikacji: 27.07.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lipca 2020 r., powierzył pełnienie obowiazków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile mł. insp. Ryszardowi Jakubowskiemu - kierownikowi Zakładu Inetrwencji Policyjnych Szkoły Policji w Słupsku.

 • Komunikat nr 54/2020 cz.7

  Data publikacji: 27.07.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2020 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji mł. insp. Dariusza Cyburę - naczelnika Wydziały Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

 • Komunikat nr 54/2020 cz.6

  Data publikacji: 27.07.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2020 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. Dominika Łączyka - Komendanta Miejskiego policji w Sosnowcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 54/2020 cz.5

  Data publikacji: 27.07.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2020 r., powołał na stanowisko I Zastepcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosława Tokarczyka - pozostającego w dyspozcyji Komendanta Wojewódzkiego policji w Krakowie, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastepcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

 • Komunikat nr 54/2020 cz.4

  Data publikacji: 27.07.2020

  Komendant Głowny Policji z dniem 24 lipca 2020 r., powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł insp. Jakuba Gorczyńskiego - naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

 • Komunikat nr 54/2020 cz.3

  Data publikacji: 27.07.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2020 r., powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomira Piekuta Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I Komendy Stołecznej Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

 • Komunikat nr 54/2020 cz.2

  Data publikacji: 27.07.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2020 r., powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Krzysztofa Noculaka - naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkieh Policji we Wrocławiu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 54/2020 cz.1

  Data publikacji: 27.07.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2020 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Rafała Kwapisiewicza - pozostającego w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

 • Komunikat nr 53/2020 cz.5

  Data publikacji: 21.07.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 21 lipca 2020 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podinsp. Piotra Janika dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głownej Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu