Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 412 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2016 r.

Decyzja nr 412 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w Policji

DZ. URZ. 2017.3
Ogłoszony: 04.01.2017

Pliki do pobrania

powrót
drukuj