Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ceremoniału policyjnego

DZ. URZ. 2017.16
Ogłoszony: 16.03.2017

Pliki do pobrania