Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 118 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 maja 2017 r.

Decyzja nr 118 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 maja 2017 r. uchylająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów techniki operacyjnej w zakresie kontroli operacyjnej − podsłuch pomieszczeń

DZ. URZ. 2017.43
Ogłoszony: 27.06.2017

Pliki do pobrania

powrót
drukuj