Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lipca 2017 r.

Decyzja nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

DZ. URZ. 2017.50
Ogłoszony: 01.08.2017

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj