Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 184 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Decyzja nr 184 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów z zakresu wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, innych systemów policyjnych, systemów pozapolicyjnych oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

DZ. URZ. 2017.57
Ogłoszony: 17.08.2017

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj