Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 205 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Decyzja nr 205 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia w jednostkach organizacyjnych Policji systemu stałych dyżurów

DZ. URZ. 2017.63
Ogłoszony: 12.09.2017

Pliki do pobrania

powrót
drukuj