Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych

DZ. URZ. 2017.85
Ogłoszony: 21.12.2017

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj